Tarot

Tarotkort

En tarotlek består av 78 kort som är uppdelade på Stora och lilla arkanan. Den stora arkanan består av 22 kort med numrering från 0 till 21. De kallas även trumfkort. Lilla arkanan och består av 56 kort som är uppdelade på 4 sviter med 16 hovkort och 40 numrerade kort. De numrerade korten går från ess till 10. De olika sviterna är bägare, mynt, pentagram, svärd och stavar. Tarotkort ger råd inom olika levnadsvisdomar och dem är lagrade genom årtusenden och dom följer vissa universella lagar.

De 22 korten i stora arkanan och de berättar om människans väg genom livet från okunskap till upplysning och medvetenhet om sig själv och sin roll här på jorden. Var och ett av korten i stora arkanan motsvarar ett tillstånd i varje människas liv och medvetande. Här använder man sig av så kallade arketyper som eremiten, översteprästen och prästinnan. 

De 56 korten i lilla arkanan och de föreställer vårt samspel med omvärlden, hur vi har det i vårt dagliga liv. Korten talar till oss genom symboler, siffror, färger, planettecken, zodiakens tecken, stjärntecken, kabbalatecken, de 4 elementen och djur bland annat.

Det finns olika sätt att spå med tarotkorten men det vanligaste är att lägga en arkan eller en stjärna som några kallar det och man kan använda 10 kort eller fler beroende på hur en utökad arkan/läggning ser ut exempel med hjälp kort. Hjälpkorten ger råden hur man växer i själva svaret i frågan som ställts. När man spår på en specifik situation går man in och tittar på frågan och kortens position svarar på vad som skett i dåtiden, nuet och vad som sker framtiden. Om det finns några hinder i själva frågan och hur man bäst kan lösa själva hindret om något sådant finns i svaret i korten som läggs. Och slut skedet av hela frågans slutpunkt. Ibland vill en person veta om tid när något är bäst att agera, då går det även att se i läggningen när det sker eller när i tiden det är bäst att agera. När man spår i tarot så spår man inom olika områden som kärlek karriär, hemmet, arbetet, ekonomi och om speciella utvalda frågor. En regel är att man inte spår inom sjukdomar ger inte diagnoser eller om döden eller om otrohet hos någon annan partner eller om tredje part. Det är viktigt att inte lägga ens liv i en spådams händer.